Hi ha moltes maneres de ser un bon professional de la formació. En aquestes 10 frases hi trobaràs qualitats que s’haurien de tenir:

  1. Saber transmetre coneixements
  2. No ser superb
  3. Ser exemple d’humilitat
  4. Tenir experiència
  5. Ser pacient en l’ensenyament
  6. Tenir una disciplina constant
  7. Ser just
  8. Ser honest
  9. No ser ostentós
  10. Tenir respecte a la resta de formadors

El sector de l’educació engloba diferents àmbits formatius i es refereix tant a la formació reglada com a la formació per a l’ocupació, la formació complementaria i la formació on-line. En termes ocupacionals, el sector requereix persones amb coneixements específics sobre una matèria concreta però també amb capacitats personals que tenen a veure amb l’empatia, la cordialitat i la diligència.

Si les compleixes o penses que tens les competències que acabem de descriure, en aquest curs aprendràs a programar accions formatives per a l’ocupació adequant-les a les característiques i condicions de la formació, al perfil dels destinataris i a la realitat laboral. També a seleccionar, elaborar, adaptar i utilitzar materials, mitjans i recursos didàctics per al desenvolupament de continguts formatius. També rebràs formació per impartir i tutoritzar accions formatives per a l’ocupació utilitzant tècniques, estratègies i recursos didàctics. Rebràs coneixement per avaluar el procés d’ensenyament-aprenentatge en les accions formatives per a l’ocupació. I facilitar informació i orientació laboral i promoure la qualitat de la formació professional per a l’ocupació.

Les sortides professionals d’aquest curs són: formador de formació no reglada, formador de formació ocupacional no reglada, formador ocupacional i formador de formadors.

Has de tenir el compte que és habitual que el/la formador/a de cursos de formació per a l’ocupació treballi per compte propi i per diferents centres de formació ocupacional. Això és així perquè els centres homologats per impartir formació per l’ocupació sol·liciten una subvenció per dur a terme un conjunt de cursos que després els són aprovats o no pel Servei d’Ocupació de Catalunya i, en funció d’això, contracten a formadors/es per impartir aquells que els hagin atorgat. A més, els cursos de formació per l’ocupació es programen en determinades dates de l’any i tenen una durada determinada i, per tant, no existeix una periodicitat en la seva impartició. Per tant, els centres normalment contracten a formadors/es en funció de les seves necessitats i, en aquest sentit, moltes vegades requereixen de persones que treballin per compte propi.

Encaixa en els teus plans? Doncs no ho dubtis i inscriu-t’hi!