Gentis 9 Mentoria Social 9 Projecte Arrela’t: mentoria social per a la inclusió

Projecte Arrela't

La mentoria, eina eficaç per a la inclusió social

Arrelant amb mirada 360º

Durant les darreres dècades, els programes de mentoria que tenen per objectiu donar suport a col•lectius en risc d’exclusió social han anat creixent exponencialment. Les dades no són esperançadores i mostren la necessitat de promoure intervencions socials que aportin resiliència per sortir de la situació en què gran part es troben:

 • El 41% de l’alumnat d’origen estranger no es gradua en ESO (13,4 % en l’alumnat no estranger)
 • El 47 % de joves entre 20 i 24 anys no té feina,
 • El 33 % de joves d’origen estranger d’entre 16 i 24 anys ni treballen ni estudien

Arrela’t és un projecte de mentoria social per a persones joves en risc d’exclusió, amb una mirada 360º adaptada al territori en el que es vol desenvolupar. A cada projecte s’involucren els diferents agents de la comunitat (administració, entitats culturals, clubs esportius, empreses) per crear un ecosistema educatiu que contribueixi a i reduir les desigualtats i poder crear passarel•les cap a la comunitat per a una millora de la convivència i de la cohesió social.
Posem a la persona al centre del procés. Connectem aprenentatges des de diferents entorns tenint en compte la individualitat de les persones i la seva capacitat, sense discriminacions i de manera inclusiva, coresponsabilitzant altres actors i recursos de la comunitat. Volem que tothom tingui més i millors oportunitats en tots els temps i espais de la seva vida i connectant l’educació i els aprenentatges, des de l’equitat i sense exclusions.

El projecte

El projecte Arrela’t s’està duent a terme al municipi d’Amposta. S’està acompanyament a 15 persones joves amb l’objectiu de millorar el seu benestar emocional, competencial i d’hàbits saludables, així com la igualtat d’oportunitats en l’accés a les activitats esportives realitzades per diferents clubs al municipi. El projecte d’Amposta posa l’accent en la col•laboració dels clubs esportius com a espais de mentoria i en l’esport com a element d’inclusió social. Suposa la col•laboració dels Serveis Socials Bàsics, centres educatius, clubs esportius i el Centre de Tecnificació Esportiva Terres de l’Ebre.

Reptes

Durant el 2023 iniciarem 14 pilots a tot el territori català, a partir del finançament del programa Next Generation. La realització dels pilotatges ens obre la possibilitat de transferir el coneixement i d’acompanyar altres territoris en la implementació d’aquest projecte.l.

Beneficiaris

Arrela’t és una iniciativa que s’adapta a la realitat de cada territori quant a perfils de persones participants derivades com d’activitats en les que es desenvoluparà la mentoria. En el cas d’Amposta s’ha apostat per un pilotatge en mentoria esportiva, per perfil, demanda i realitat del municipi, que compta amb el segell de destinació de turisme esportiu atorgat per la Generalitat de Catalunya i que el certifica com a destinació d’alta qualitat per a persones esportistes d’elit, professionals, aficionades i turistes que vulguin practicar activitats esportives o assistir a competicions i gaudir d’unes instal•lacions de primer nivell que apliquen les últimes tecnologies de l’esport i serveis adaptats a la pràctica esportiva.

Antecedents

Per dissenyar aquesta iniciativa s’han tingut en compte diferents estudis sobre les activitats educatives fora escola i en temps de vacances, que enriqueixen i doten de significat les trajectòries de molts nois i noies. Són activitats que tenen un impacte sobre el rendiment acadèmic, el benestar psicoemocional, i les habilitats socials. De fet, la recerca apunta que per a l’alumnat més vulnerables, participar en determinades extraescolars equival al guany de dos mesos i mig de progrés acadèmic en un curs escolar1 i és per això que cal considerar-les una part essencial del dret a l’educació i al lleure.

 

Accions clau

El projecte inclou les següents accions:

 1. Anàlisi de les necessitats del territori i identificació dels agents del territori que s’implicaran en el projecte
 2. Creació d’un equip de seguiment tècnic (per exemple Gentis-servei municipals o entitats implicades)
 3. Selecció d’un grup de persones joves usuàries (habitualment per Serveis Socials, centres educatius o entitats del tercer sector)
 4. Identificació de les persones mentores voluntàries, tenint en compte els agents del territori implicats (per exemple, entitats esportives)
 5. Formació de les persones voluntàries
 6. Inici de les mentories i activitats acompanyades (esport, activitats cultures, de reforç educatiu…)
 7. Acompanyament a les mentories
 8. Avaluació

Durant tot el projecte es donarà suport a les persones mentores i a l’equip tècnic de cada territori.

Per què implementar projectes de mentoria?

Per prevenir l’abandonament escolar de joves en risc d’exclusió, reeduir les desigualtats i millorar les seves oportunitats educatives.

Què hauran de fer els agents locals?

 • Assignar una persona referent per tal que l’equip tècnic s’hi pugui coordinar.
 • Captar els joves participants i les persones voluntàries que exerciran el rol de mentors/es i crear les parelles de mentoria.
 • Realitzar la formació en mentoria social per a les persones voluntàries.
 • Afavorir l’acollida a l’infant i/o la persona jove i la seva inclusió en la pràctica esportiva, cultural o de coneixement de l’entorn.
 • Facilitar informació sobre el cost de participació de la pràctica esportiva/participació en activitats culturals (material, fitxa federativa, desplaçament, etc.)
 • Compromís d’implementar el projecte i realitzar el seguiment amb l’equip tècnic.
 • Fer difusió del projecte i facilitar informació per a la captació de mentors.

Aquest projecte rep el suport dels fons de NextGeneration EU i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència del reglament (UE) 2021/241.

Per a més informació o qüestions relacionades amb el projecte, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Don’t hesitate to let in contacting us.

Utilitzem galetes per millorar el funcionament d'aquesta web. Si continua accepta la nostra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies
.
.