La gestió de l’estrès a Incuba Barcelona

by maig 15, 2018Formació, General0 comments

El dijous 26 d’abril les alumnes d’Incuba van rebre una classe de Gestió de l’Estrès gràcies a la col·laboració amb Gentis, donant continuïtat d’aquesta manera a la sessió d’Intel·ligència Emocional que va tenir lloc anteriorment.

La Gestió de l’Estrès és fonamental per a dones emprenedores, ja que han de fer front al risc de l’emprenedoria per posar en marxa el seu projecte, així com la tolerància a la frustració, per aprendre dels errors que trobaran en el seu camí i sortejar les barreres i dificultats de l’emprenedoria.

Per una banda, les dones van reflexionar conjuntament sobre la motivació, la resiliència i altres aspectes emocionals. Els aspectes teòrics van permetre aplicar conceptes teòrics a la seva vida pràctica, contextualitzant el seu aprenentatge. Per altra, les dones van compartir diferents estratègies per resoldre i gestionar situacions d’estrès, així com per orientar-se cap als seus objectius professionals i personals. Finalment, van aprofitar les “eines d’ubicació en el món” per establir una bona connexió amb el seu món intern i les oportunitats externes.

Tot això va permetre desenvolupar l’apoderament de les dones, així com la xarxa que van teixint entre elles.