Cuidem Amposta és una aplicació mòbil amb funcionalitat de geolocalització. L’utilitzen les persones adultes amb discapacitat que treballen al CET de la Fundació Astres per comunicar a l’Administració Local la realització de les seves tasques així com les incidències detectades en el lloc de treball. El CET d’Astres realitza activitats de servei públic, com la jardineria, i està gestionat per l’Ajuntament d’Amposta.

A través de l’app, l’usuari pot identificar una incidència i comunicar-la a la Unitat de Suport de l’Administració Local. A més de la informació que emet, la funció de geolocalització ajuda el professional a reconèixer el lloc i l’hora de la incidència i donar una resposta ràpida i funcional.

Aquesta pràctica innovadora genera múltiples impactes positius i contribueix al desenvolupament personal i professional dels treballadors amb discapacitat. Ajuda a les persones amb discapacitat a crear sinergies amb la comunitat, alhora que millora les seves habilitats digitals. Amb aquesta aplicació, els treballadors professionals amb discapacitat reben suport diari en la seva feina. Per tant, es dedica més temps al suport que a la supervisió del servei. La capacitat de notificar una incidència en temps real permet una resposta ràpida i adequada. Això comporta un augment global de la productivitat. Finalment, en generar un gran volum d’informació sobre les tasques realitzades i les incidències detectades, l’organització pot fer un seguiment i avaluació de la qualitat del servei i l’impacte de la pràctica en els seus usuaris.

Els informes en directe i les dades generades permeten una avaluació i millora contínua de l’aplicació. La tecnologia i el programari utilitzats per a aquesta pràctica es basa en un model universal senzill i estandarditzat que es pot replicar fàcilment en altres serveis, contextos i països amb algunes adaptacions de contingut.