Divendres, 25 de novembre, es va celebrar la Jornada SportMe, Esport per la inclusió, a l’Auditori Municipal d’Amposta. En el transcurs d’aquesta jornada la Fundació Gentis va presentar la Guia metodològica i els vídeos de les persones mentores i les persones joves que han participat en el projecte.

A través d’una prova pilot realitzada a cada país participant de l’SportMe, s’ha pogut desenvolupar la guia sobre com implementar els processos de mentoria esportiva i també sobre com avaluar els resultats obtinguts. La prova pilot ha consistit en l’acompanyament a través d’itineraris de mentoria de 4 persones joves de cada país, amb l’acompanyament i la formació als clubs esportius que els han acollit.

En el cas de Catalunya han estat 4 joves del municipi d’Amposta que han rebut sessions de mentoria per part de persones voluntàries de diferents clubs de la ciutat. Prèviament, aquests clubs i les persones voluntàries van rebre informació i formació que va facilitar l’accés a la pràctica esportiva en els àmbits que interessaven a les persones joves mentorades.

Tot aquest procés ha estat supervisat per l’equip tècnic de la Fundació Gentis i el Centre de Tecnificació esportiva de les Terres de l’Ebre que depèn de l’Ajuntament d’Amposta, entitats sòcies del projecte.