AQUEST ANY posem en marxa, a Amposta, l’Escola de Lleure Gentis. Amb l’objectiu de donar complementarietat a tota l’oferta formativa i atendre millor les necessitats de desenvolupament social i professional del territori.

Què és l’Escola de Lleure?

Les escoles d’educadors/es en el lleure ofereixen formació reglada i complementària als monitors i caps de les entitats d’educació en el lleure. Aquestes escoles, a més dels cursos d’especialització i de formació permanent, imparteixen els cursos de monitor/a i de director/a que estan regulats per la Direcció General de Joventut que és qui expedeix el carnet de monitor/a i el carnet de director/a.

Entenem per educació en el lleure el conjunt d’activitats i serveis que es presten en un entorn educatiu complementari a l’escola i la família. Inclou activitats com les colònies escolars, activitats extraescolars de lleure, casals diaris o d’estiu, ludoteques, entre d’altres. També s’hi inclouen activitats d’associacionisme educatiu. Aquestes titulacions representen un reconeixement formatiu tant per a l’associacionisme, com a l’hora de treballar en el tercer sector.

Iniciem la nosta activitat amb la següent oferta formativa:

  • Monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil
  • Premonitors i Premonitores de lleure

Cursos intensius i semipresencials, 100% subvencionas per a joves de Noves Oportunitats