Treballar perquè el sistema educatiu i laboral no deixi ningú fora, malgrat les diferències culturals, econòmiques, socials i personals.

Darrera aquest desig d’equitat hi ha l’esforç de diverses entitats que centren la seva feina en la prevenció del fracàs i l’abandonament escolar i la millora de l’ocupabilitat de les persones joves.

Mobilitzar totes les energies per promoure i desenvolupar un model que restauri la confiança de les persones joves en el futur és el repte principal de l’Associació Espanyola d’Escoles de Segona Oportunitat, de la qual la nostra entitat és sòcia.

L’objectiu de la xarxa E2O és seguir reflexionant i consolidar un model comú d’Escola de Segona Oportunitat, impulsar el seu reconeixement oficial, i garantir el seu desenvolupament i sostenibilitat.

Totes les entitats que en formem part treballem diferents programes i recursos, atenent a una diversitat de nois i noies de pobles i ciutats diferents i ho fem amb l’ADN propi de cada organització. No obstant això, i en l’Assemblea General Extraordinària de l’Associació Espanyola d’Escoles de Segona Oportunitat que hem celebrat a Madrid aquest 28 de novembre, hem pogut copsar molts punts en comú que ens il·lusionen per treballar en el model E2O i el seu desplegament arreu.

Des del 2012 la Fundació Gentis porta a terme diferents accions d’acompanyament a persones joves que es troben en situació de vulnerabilitat social a les Terres de l’Ebre. L’abril del 2016, amb la voluntat de compartir experiències a nivell nacional i europeu i millorar coneixements, vam demanar adherir-nos a l’Associació Espanyola d’Escoles de Segona Oportunitat. I ha estat precisament aquest dimecres 29 de novembre quan l’associació ens ha presentat com a nous socis.

 

Estadístiques que milloren, encara insuficients

Un de cada cinc joves catalans, que representen un 18% del total, ha abandonat els estudis. Tenim una taxa d’atur juvenil del 42,6% entre les persones joves de 16 a 19 anys. Molts d’ells acumulen frustració després d’anys d’adaptar-se a uns currículums que tot sovint no contemplen  solucions concretes i eficaces als seus problemes i així prevenir l’abandonament escolar i l’atur juvenil.

Entre els que aconsegueixen el títol de Graduat en ESO, alguns acaben perduts en itineraris de formació on no compten amb suport orientatiu i d’acompanyament integral. N’hi ha que han estat derivats a alguna Escola de Segona Oportunitat (E2O), pensats per fer recuperar als joves les ganes d’aprendre i oferir-los, de manera personalitzada, propostes de formació professional, propostes de noves oportunitats.

Seguim caminant cap a l’acreditació

No existeix encara cap legislació que defineixi les E2O. Precisament aquest aspecte és una de la raons de ser d’aquesta xarxa. La Generalitat de Catalunya està en un procés reflexiu per dissenyar un marc legal. La Fundació Gentis participa amb l’Associació nacional ajudant a construir un procés d’acreditació i reconeixement del model pedagògic i socieducatiu.

El model pedagògic de les Escoles de Segona Oportunitat, que va néixer a França, està recollit en el Llibre Blanc de la Comissió Europea Ensenyar i aprendre: cap a la societat de l’aprenentatge, i es vertebra en 3 pilars bàsics: una proposta educativa innovadora basada en l’acompanyament subjectiu de l’alumnat, la individualització i la personalització del tracte i uns recorreguts formatius llargs i flexibles amb alternança de formació i treball.

A l’assemblea hi ha participat en Carles Martínez, coordinador general de Gentis, i Sònia Tomàs, directora del Centre de Segona Oportunitat de l’entitat. La propera trobada serà a Bilbao els propers 17 i 18 d’abril del 2018 i ja en tenim moltes ganes.