La xarxa MedNC (“Mediterránea Nuevas Oportunidades”), entitat que aborda la integració socioprofessional dels joves, especialment dels que no estan en educació, feina o formació (NEET), ha reconegut el programa contra violències masclistes de la Fundació Gentis. 

Ho ha fet en el nou informe que ha publicat sobre la integració de la perspectiva de gènere en els projectes/programes relacionats amb la inserció sociolaboral de les persones joves a l’àrea mediterrània, on ha destacat el projecte desenvolupat per Gentis.