El teatre, la dansa, la música o qualsevol altra expressió artística pot convertir-se en una perfecte eina de reflexió. Per això els professionals de mediació penitenciària de la Fundació Gentis van organitzar la representació de l’obra “La mirada del otro” al centre penitenciari Quatre Camins on presten els seus serveis. Va ser el passat 18 de gener i va tenir una excel·lent acollida entre els interns i també els treballadors.

La voluntat d’aquesta iniciativa era la de transmetre idees i conceptes de reflexió de manera directe entre els presos. Generar expectació i fer participar als interns d’un debat posterior per socialitzar la temàtica de l’obra. Ampliar els processos habituals de mediació a través de la reconciliació, el diàleg, el perdó, l’empatia presents en l’obra.

“La Mirada del otro” és la segona peça de la trilogia de teatre documental que la companyia Proyecto 43-2 ha escrit sobre la violència al País Basc. Tracta del procés de mediació entre un dissident d’ETA empresonat i el familiar d’una víctima terrorista d’aquesta banda armada. L’obra, inspirada en un cas real, compta amb 3 actors: una mediadora, l’intern i el familiar.

Després de la representació es va obrir un col·loqui en el que els presos van participar donant la seva opinió i, fins i tot, explicant la seva experiència personal.

A més de la organització de Gentis, aquest acte va comptar amb la col·laboració de la Fundació Cepaim i de Tésera Mediació.