El Consorci de Benestar Social Gironès-Salt porta a terme programes i serveis socieducatius descentralitzats per la comarca del Gironès i de Salt, per donar atenció i suport a totes aquelles persones que es troben en un moment de dificultat. Una de les seves línies d’actuació s’adreça al col•lectiu de la gent gran, donant serveis als municipis de la comarca.

En el marc del Projecte 70 i + que l’equip del Consorci està dinamitzant al municipi de Fornells de la Selva, el col·lectiu de gent gran i persones dependents va proposar fer alguna formació per capacitar-se digitalment en aplicacions i eines web des dels seus dispositius mòbils. L’objectiu és contribuir i promoure la seva autonomia personal i inclusió social.

L’acció formativa que hem desenvolupat ha mentoritzat a cadascuna de les persones participants en competències digitals des de les seves capacitats, interessos i motivacions.

Aquesta formació facilita les persones grans un millor coneixement i ús dels dispositius mòbils per realitzar activitats diàries des de la seva experiència:

    • Comunicar-se amb la família.
    • Executar determinades gestions,
    • Consultar i gestionar informació del seu interès (apps de transport, de suministres, de salut, etc.).
    • i retornar a la comunitat tot allò après en clau de competències digitals, però també en clau de millora de la seva autoestima i autoconcepte.

Catalunya és una de les regions del món amb més esperança de vida i segons dades demogràfiques fa preveure per als propers anys, un increment  de la població en edat avançada. Aquesta dada ens diu que moltes persones necessitaran suport per poder viure de la manera més autònoma possible. Apropar la tecnologia al dia a dia de les persones, de la gent gran, pot ser una estratègia per contribuir en l’atenció integral de les seves necessitats socials. 

 

Com a societat, tenim un gran desafiament: treballar per l’envelliment actiu. Som corresponsables de poder sostenir en el temps accions que puguin tenir un impacte positiu en la vida de la gent gran, que les permetin viure de manera autònoma, continuar des de la normalitat la seva activitat social i anar reduint barreres (cognitives motrius, emocionals, etc.) al llarg del se procés.

 

Sobre l’autoria

Patrícia Pérez, Àrea de Tecnologies i Continguts Digitals de la Fundació Gentis.

La Patrícia desenvolupa la seva activitat principal en el disseny i desenvolupament de projectes formatius e-learning i els compagina amb altres projectes multimèdia, de  gestió de coneixement i comunicació social.  La podreu trobar a la seu central de Gentis a Girona.