Un grup de persones treballadores, la majoria educadors i educadores de Plataforma Educativa, s’han format i actualitzat en Educació Emocional durant dues setmanes. 

Aquesta ha sigut una formació organitzada per Gentis, on s’han treballat les cinc competències claus de l’Educació Emocional (segons Rafael Bizquerra):

La consciència emocional. Capacitat de prendre consciència de les emocions pròpies i alienes. Inclou: contactar amb el propi cos, percebre, nombrar, comprendre i responsabilitzar-se dels pensaments i accions.
Regulació emocional. Capacitat de canalitzar les emocions adequadament. Dins d’aquesta competència trobem: acceptació i expressió adaptada de les emocions, regulació de la conducta, habilitats d’afrontament i capacitat de generar emocions agradables.
L’autonomia personal, que està configurada per l’autoestima, l’automotivació, l’autoeficàcia emocional, l’actitud positiva, l’anàlisi crítica de normes socials, responsabilitat i resiliència.
La competència social. Capacitat de relacionar-se amb altres. Per tant, implica les habilitats socials bàsiques, el respecte, la comunicació efectiva, l’assertivitat, la cooperació i la gestió de conflictes.
La competència per a la vida i el benestar. Suposa fitxar objectius adaptatius, presa de decisions, identificació i accés a ajuda i recursos, ciutadania activa i benestar emocional.

 Quant de temps fa que no tanques els teus ulls per olorar, assaborir i tocar? 

Un curs per aprendre amb els sentits i amb les emocions

En aquest curs, els i les alumnes han tingut un espai per connectar amb les seves emocions i les de la resta de participants de manera vivencial. Han reflexionat sobre cadascuna de les dimensions de l’Educació Emocional, creences irracionals i sobre com viure les emocions de manera que contribueixi al benestar propi i aliè.

El curs d’Educació Emocional m’ha servit per entendre que les persones, tot i creure’ns molt racionals, hem de ser capaces de deixar l’espai necessari per escoltar i saber identificar les emocions, sentiments i necessitats pròpies i de les persones que ens envolten.
També m’ha ajudat a saber-les expressar i així, que les altres persones les puguin tenir en compte.
Sense aquesta base, és molt difícil començar a treballar-les i gestionar-les adequadament.

Clara Vall-llosera

Educadora Social, Resilis (Plataforma Educativa)

Esperem que segueixin compartint la seva experiència amb pràctiques educatives per desenvolupar les competències emocionals en els seus entorns de feina, així com en l’àmbit professional. Entre tots i totes, farem un món més acollidor!