Gentis 9 What we do 9 Community mediation

Community action

Working for and with the community
L’acció comunitària és una estratègia d’intervenció orientada a la cohesió social i a la millora de la convivència com a motors pel desenvolupament local.

Promovem actuacions que permetin d’una manera integral, comunitària i integradora donar respostes preventives als grups més desfavorits, així com accions orientades a la millora de les condicions de vida de zones on viuen persones i grups amb risc d’exclusió social.

 

Prevention

Accions proactives respecte a l’aparició de situacions de risc o problemàtiques socials

Cohesion

Accions dirigides al desenvolupament de les capacitats i habilitats del grup o col·lectiu

Inclusion

Accions dirigides a col·laborar amb les iniciatives del territori que fomentin una relació solidària i veïnal

Transformation

Accions dirigides a treballar conjuntament amb la ciutadania  per a la transformació d’un territori.

Who are we targeting

Oferim els nostres serveis tant a nivell públic com privat i ens adrecem tant a persones particulars, com a grups, comunitats, organitzacions.
Facilitem així la gestió dels conflictes a nivell interpersonal com també entre grups i col·lectius com en el si de les comunitats i entitats.

What do we do?

\

We support people in managing their personal conflicts

\

We work to improve neighborhood coexistence and social cohesion in different towns by promoting participation, citizenship, respect and equal opportunities.

\

We develop work proposals to improve the lives of children, young people, women, the elderly and people at risk of social exclusion through community action.

Outstanding projects

%22%22

 

Projectes de mediació i dinamització comunitària

Som entitat operadora en mediació de conflictes que acompanyem les persones en la gestió dialogada, col·laborativa i pacífica dels seus conflictes de relació i convivència.

Per aconseguir-ho utilitzem la mediació i altres metodologies de facilitació, intermediació, pràctiques restauratives

Els i les protagonistes de cada cas són les persones implicades en el conflicte i són elles qui, amb la nostra guia, busquen i consensuen la millor solució que satisfaci tots els interessos, restauri les relacions malmeses i repari el dany si fos el cas.

%22%22
 

Mediació cívico-comunitària amb el poble gitano

Treballem en la millora de la convivència veïnal i la cohesió social a diferents poblacions per a diferents ajuntaments per tal de formentar el diàleg intercultural i coneixement mutu entre la població gitana i la que no ho és.

%22%22

Servei de mediació penitènciaria

Treballem en la millora de la convivència i la cohesió per evitar l’escalada del conflicte i l’esclat de la crisi a través de:

  • Processos participatius i de presa de decisions consensuades.
  • Espais de trobada per fer comunitat, crear relacions i mantenir vincles.
  • Foment de l’autogestió i l’apoderament social.

Un dels projectes destacats és el servei de mediació a les persones internes dels Centres Penitenciàris de Quatre Camins i de Joves que estem desenvolupant des del 2013.

%22%22

Actuacions formatives

La convivència és una realitat que cal cuidar i que no sempre és fàcil i planera. Entenem que la realitat actual, amb els problemes de tipus socioeconòmic en què estem immersos, és especialment propensa als conflictes, i que els ciutadans i ciutadanes no sempre compten amb les habilitats i les eines adients i necessàries per a gestionar-los.

Oferim cursos, jornades, tallers, xerrades…. de sensibilització, difusió, capacitació en:

  • Cultura de pau i de mediació.
  • Estratègies i tècniques de gestió positiva dels conflictes (mediació, negociació col·laborativa, facilitació, pràctiques restauratives).
  • Habilitats i recursos mediadors (comunicació no violenta, empatia, assertivitat, gestió emocional).

Get to know us

Si vols ampliar informació sobre el treball comunitari…

Mediation and Conflict Management

Acompanyem les persones en la gestió dialogada, col·laborativa i pacífica dels seus conflictes de relació i convivència. Per aconseguir-ho utilitzem la mediació i altres metodologies de facilitació, intermediació i les pràctiques restauratives.

GREC – Grup de Recerca i Estudi dels Conflictes

L’acció comunitària que impulsem a la Fundació Gentis es sustenta en el treball durant més d’una dècada del Grup de Recerca i Estudi dels Conflictes (GREC) que a través dels milers de persones associades i col·laboradoress treballa en la millora de la convivència i en la prevenció i la resolució de conflictes. Comptem amb una xarxa interdisciplinar amb presència arreu de Catalunya per oferir una resposta pròxima i ràpida.

Utilitzem galetes per millorar el funcionament d'aquesta web. Si continua accepta la nostra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies
.
.