Gentis 9 Project Category: Featured

Featured

FCOS02 Bàsic de prevenció de riscos laborals

FCOS02 Bàsic de prevenció de riscos laborals

Preveure els riscos en el treball i determinar accions preventives elementals i/o de protecció a la salut minimitzant factors de risc. Establir el marc conceptual i legislatiu que envolta la prevenció de riscos laborals. Realitzar avaluacions elementals de riscos i establir mesures preventives així com participar en les accions d’emergència i primers auxilis. Detectar els principals riscos inherents al lloc de treball i adoptar les mesures preventives elementals. Reconèixer la manera de gestionar la prevenció de riscos laborals en l’empresa, els principis que integren l’acció preventiva i l’organització de la prevenció en l’empresa, coneixent les diferents institucions i organismes, nacionals i internacionals, que intervenen en l’àmbit de la prevenció de riscos.

FCOS02 Bàsic de prevenció de riscos laborals

FCOS02 Bàsic de prevenció de riscos laborals

Preveure els riscos en el treball i determinar accions preventives elementals i/o de protecció a la salut minimitzant factors de risc. Establir el marc conceptual i legislatiu que envolta la prevenció de riscos laborals. Realitzar avaluacions elementals de riscos i establir mesures preventives així com participar en les accions d’emergència i primers auxilis. Detectar els principals riscos inherents al lloc de treball i adoptar les mesures preventives elementals. Reconèixer la manera de gestionar la prevenció de riscos laborals en l’empresa, els principis que integren l’acció preventiva i l’organització de la prevenció en l’empresa, coneixent les diferents institucions i organismes, nacionals i internacionals, que intervenen en l’àmbit de la prevenció de riscos.

SSCB0209 Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil (Nivell II)

SSCB0209 Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil (Nivell II)

Aques curs prepara per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure educatiu adreçades a la infància i la joventut, en el marc de la programació general d’una organització, aplicant les tècniques específiques d’animació grupal, incidint explícitament en l’educació en valors i atenent les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

ADGG0508_CEN Operacions auxiliars d’enregistrament i tractament de dades i documents

ADGG0508_CEN Operacions auxiliars d’enregistrament i tractament de dades i documents

Aquest curs et prepara per a realitzar operacions d’enregistrament de dades, així com transcriure, reproduir i arxivar la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, d’acord amb instruccions, normativa i procediments establerts, de forma coordinada i amb criteris de qualitat, productivitat, seguretat i respecte del medi ambient.

AFDDGD0208 Gestió integrada de RRHH

AFDDGD0208 Gestió integrada de RRHH

Aquesta acció formativa busca que l’alumnat sigui capaç de realitzar la gestió administrativa de les activitats vinculades a l’administració de recursos humans i de la informació derivada en el marc d’una organització, d’acorde amb els objectius marcats, les normes internes establertes i la legislació vigent

SSCB0209 Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil (Nivell II)

SSCB0209 Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil (Nivell II)

El curs et prepara per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure educatiu adreçades a la infància i la joventut, en el marc de la programació general d’una organització, aplicant les tècniques específiques d’animació grupal, incidint explícitament en l’educació en valors i atenent les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Utilitzem galetes per millorar el funcionament d'aquesta web. Si continua accepta la nostra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies
.
.