El programa Làbora augmenta un 53% els contractes de persones vulnerables en 2 anys

by maig 16, 2018Inserció, General0 comments

El Programa Làbora ha complert el seu tercer any de vida amb una millora general de tots els seus indicadors, segons consta en la memòria de l’any 2017 que es va presentar dilluns al Born CCM. Aquesta iniciativa compartida de cooperació público-social, que està impulsada per l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) juntament amb Creu Roja, Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) i la Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya (FEICAT), compta amb un finançament de 3,2 milions d’euros anuals, dels quals l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona aporta un 90%.

Més enllà dels contractes, el Làbora està pensat per millorar la formació i la capacitació de persones en situació de vulnerabilitat amb un perfil amb especials dificultats d’accés al mercat laboral. Aquest fet dóna encara més valor a una tasca que, segons els seus impulsors, cada cop té més presència, visibilitat i reconeixement, tant en espais de l’administració com entre les entitats del tercer sector.

Gentis, entitat col·laboradora de Làbora, està implicada en aquest projecte des del seu inici. I ho fa amb el desplegament d’itineraris d’orientació i formació.

Les dades de Làbora

2015
Persones contactades: 6.685
Contractes signats: 1.537

2016
Persones contactades: 8.278
Contractes signats: 1.967

2017
Persones contactades: 9.200
Contractes signats: 2.362

Variació
Persones contactades: +37,6%
Contractes signats: +53,5%

La presència de les dónes

L’any passat es va tancar amb un total de 9.200 persones contactades, que són aquelles que en algun moment van fer una demanda d’ocupació als Serveis Socials. D’entre elles, un total de 6.505 van participar en itineraris d’inserció amb acompanyament individual, i a la seva vegada entre aquestes persones destaca que el 58% són dones. De fet, les dones tenen més presència en totes les fases dels itineraris del programa, des de la derivació fins a la inserció final, passant per l’acollida, la formació, la millora competencial i la intermediació, i aquesta proporció ha augmentat lleugerament durant l’últim any.

El perfil de les persones ateses

Les dades més destacables són les que mostren que l’any passat fins a 1.893 persones (1.027 dones i 866 homes) van trobar un lloc de treball gràcies al Programa Làbora. Es tracta d’un 17,36% més respecte a l’any 2016, de la mateixa manera que també es va produir un augment proporcional similar en el nombre de contractes signats, que van incrementar-se fins als 2.362.

El perfil de les persones ateses al Programa Làbora es manté força similar al d’altres anys, i mostra que el 80% té més de 35 anys (el 17,5% en té més de 54 anys). Per districtes, continua destacant Nou Barris (18,09% de les atencions), seguit per Ciutat Vella (12,41%), Horta-Guinardó (12,31%), Sant Martí (11,82%) i Sants-Montjuïc (11,24%).