El programa Làbora aconsegueix la contractació a més de 2.000 persones en situació de vulnerabilitat

by | Jun 20, 2019 | Orientació, Inserció sociolaboral, Inserció, Notícies | 0 comments

El Programa Làbora és un projecte de Ciutat impulsat per l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS), i dissenyat i gestionat en col·laboració amb ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social), FEICAT (Empreses d’Inserció de Catalunya), i Creu Roja.

La cooperació i el treball en xarxa entre l’Ajuntament de Barcelona, les entitats socials i el teixit empresarial de la ciutat és la clau per a una Barcelona més justa i més inclusiva.

El programa està pensat per millorar la formació i les competències en clau d’ocupabilitat de persones en situació de vulnerabilitat i que estan vivint moments d’especial dificultat per a l’accés al mercat laboral. 

Som entitat col·laboradora del Programa Làbora implicats des del seu inici i posem el nostre gra de sorra amb el desplegament d‘itineraris d’orientació i formació. Durant el 2018, 6.255 persones han participat en itineraris de formació i millora competencial amb acompanyament individual (62,76% dones).

Les dades de Làbora

2015
Persones contactades: 6.685
Contractes signats: 1.537

2016
Persones contactades: 8.278
Contractes signats: 1.967

2017
Persones contactades: 9.200
Contractes signats: 2.362

Suma d’esforços per la inserció laboral de les persones més vulnerables.

Treballem per al foment de l’ocupació i, per apropar a les persones en situació de vulnerabilitat al mercat laboral. El projecte, facilita que empreses i entitats tinguin accés a una borsa de candidatures on, ben segur, hi trobaran la persona que millor s’ajusta a les seves necessitats de contractació laboral.

La orientació, la formació i l’acompanyament que es fa de cada persona, sempre seguint els criteris d’ocupació per competències, són la garantia del seu èxit.

La nostra col·laboració al programa ha estat reconeguda com a Organització Responsable i Organització Col·laboradora, i ens atorguen el Segell LÀBORA.