Durada: 480 hores de teoria i 80 hores pràctiques
Lloc: Gentis Terres de l’Ebre, C/ de Barcelona, 73 43870 Amposta
Tel.: 977 09 94 25
Dates: del 4 de desembre del 2018 al 30 d’abril del 2019.
Horari: de 15:00h a 20:00h.

Aques curs pretén capacitar els professionals per gestionar alternatives per resoldre conflictes entre persones en l’àmbit comunitari, a través de l’aplicació d’estratègies i procediments de mediació, i facilitar i generar actuacions que en possibilitin la prevenció.

Aquest certificat de professionalitat requereix el compliment d’una de les següents vies per poder accedir:

  • Títol de Batxillerat o equivalent.
  • Haver superat un certificat de professionalitat del mateix nivell o un certificat de professionalitat de nivel 2 però de la mateixa família profesional.
  • Haver superat la prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior.
  • Haver superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys.

Si no es compleixen cap dels requisits, haurà de superar una prova d’accés en competències clau de nivel 3 establertes.