Durada: 380 hores de teoria i 80 hores pràctiques
Lloc: Gentis Terres de l’Ebre, C/Barcelona, 73 – 43870 Amposta
Tel.: 977 09 94

Correu: necalvo@gentis.org
Dates:22 de gener de 2021 al 2 de juny de 2021 (semipresencial en horari de matins)

Les pràctiques s’iniciaran un cop finalitzada la part teòrica.

Aques curs pretén capacitar els professionals per gestionar alternatives per resoldre conflictes entre persones en l’àmbit comunitari, a través de l’aplicació d’estratègies i procediments de mediació, i facilitar i generar actuacions que en possibilitin la prevenció.

 

Aquest certificat de professionalitat requereix el compliment d’una de les següents vies per poder accedir:

  • Títol de Batxillerat o equivalent.
  • Haver superat un certificat de professionalitat del mateix nivell o un certificat de professionalitat de nivel 2 però de la mateixa família profesional.
  • Haver superat la prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior.
  • Haver superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys.

Si no es compleixen cap dels requisits, haurà de superar una prova d’accés en competències clau de nivel 3 establertes.