Durada: 380 hores de teoria i 80 hores pràctiques
Lloc: Gentis Barcelona, C/ Salvador Espriu, 85 Local 2 – 08005 Barcelona
Tel.: 93 224 25 96 – Correu: brgimeno@gentis.org
Dates: Inici el 13 d’Octubre del 2020 (matins).

Les pràctiques s’iniciaran un cop finalitzada la part teòrica.

Aques curs pretén capacitar els professionals per gestionar alternatives per resoldre conflictes entre persones en l’àmbit comunitari, a través de l’aplicació d’estratègies i procediments de mediació, i facilitar i generar actuacions que en possibilitin la prevenció.

 

Aquest certificat de professionalitat requereix el compliment d’una de les següents vies per poder accedir:

  • Títol de Batxillerat o equivalent.
  • Haver superat un certificat de professionalitat del mateix nivell o un certificat de professionalitat de nivel 2 però de la mateixa família profesional.
  • Haver superat la prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior.
  • Haver superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys.

Si no es compleixen cap dels requisits, haurà de superar una prova d’accés en competències clau de nivel 3 establertes.