Durada: 380 hores de teoria i 80 hores pràctiques
Lloc: Gentis Barcelona, C/ Salvador Espriu, 85 Local 2 – 08005 Barcelona
Tel.: 93 224 25 96 – Correu: brgimeno@gentis.org
Dates: Inici el 4 de Març del 2020.

Les pràctiques s’iniciaran un cop finalitzada la part teòrica.

Aques curs pretén capacitar els professionals per gestionar alternatives per resoldre conflictes entre persones en l’àmbit comunitari, a través de l’aplicació d’estratègies i procediments de mediació, i facilitar i generar actuacions que en possibilitin la prevenció.

 

Aquest certificat de professionalitat requereix el compliment d’una de les següents vies per poder accedir:

  • Títol de Batxillerat o equivalent.
  • Haver superat un certificat de professionalitat del mateix nivell o un certificat de professionalitat de nivel 2 però de la mateixa família profesional.
  • Haver superat la prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior.
  • Haver superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys.

Si no es compleixen cap dels requisits, haurà de superar una prova d’accés en competències clau de nivel 3 establertes.