Durada: 230 hores de teoria i 80 hores pràctiques
Lloc: Gentis Terres de l’Ebre Av/ de la Pau, 178 43580 Deltebre
Tel.: 977 89 46 45
Dates: Inici previst al desembre del 2018 fins al març del 2019.

La competència general que treballa aquest curs és rebre, emetre i gestionar les trucades per prestar el servei de teleassistència, manejant les eines telemàtiques, tècniques d’atenció telefònica i habilitats psicosocials i de treball en equip, donant resposta a les necessitats i demandes de les persones usuàries i mobilitzant els recursos necessaris en el seu cas, garantint en tot moment la qualitat del servei, el tracte personalitzat i la confidencialitat de la informació..

 

Aquest certificat de professionalitat requereix el compliment d’una de les següents vies per poder accedir:

  • Títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o estudis declarats equivalents a efectes acadèmics.
  • Certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o certificat de professionalitat al qual es vol accedir
  • Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir.
  • Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.

Si no es disposa d’aquestes titulacions o acreditacions prèvies, es podrà accedir si s’han superat amb qualificació d’APTE les proves d’avaluació de les competències claus de nivell 2.