Durada: 370 hores de teoria i 120 hores pràctiques
Lloc: Gentis Barcelona, C/ Salvador Espriu, 85 Local 2 – 08005 Barcelona
Tel.: 93 224 25 96 – Correu: brgimeno@gentis.org
Dates:
Primera edició: del 17 de Desembre del 2018 al 12 d’Abril del 2019.
Segona edició: del 11 de Març del 2019 al 27 de Juny del 2019.
Tercera edició: del 24 d’Abril del 2019 al 1 d’Agost del 2019. 

Les pràctiques s’iniciaran un cop finalitzada la part teòrica.

Aquest curs et prepara per intervenir en l’entorn personal i sociolaboral aplicant la Metodologia d’Ocupació amb Suport per facilitar l’accés i manteniment del lloc de treball de les persones amb discapacitat, realitzant l’entrenament de les habilitats sociolaborals necessàries per a la inserció, mantenint contactes amb l’entorn i col·laborant en l’anàlisi de llocs de treball, així com realitzant la gestió d’informació sobre recursos formatius i sociolaborals existents d’acord amb les directrius establertes.

 

Aquest certificat de professionalitat requereix el compliment d’una de les següents vies per poder accedir:

  • Títol de Batxillerat o equivalent.
  • Haver superat un certificat de professionalitat del mateix nivell o un certificat de professionalitat de nivel 2 però de la mateixa família profesional.
  • Haver superat la prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior.
  • Haver superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys.

Si no es compleixen cap dels requisits, haurà de superar una prova d’accés en competències clau de nivel 3 establertes.