Durada: 35 hores
Lloc: Gentis Terres de l’Ebre, C/Barcelona, 73 43870 Amposta
Tel.: 977 09 94 25 / Correu: necalvo@gentis.org
Dates: Maig 2021 (matins).

Aquesta acció formativa pretén crear o revisar la Marca Personal per projectar una imatge, capacitats i personalitat, a les diferents xarxes socials a fi de facilitar la inserció laboral o la millora de l’ocupabilitat.

 

  • L’alumnat del programa no necessiten cap acreditació acadèmica per poder ser participants d’aquest curs.
  • Per accedir a aquesta formació no s’exigiran requisits acadèmics, encara que s’han de posseir les habilitats de comunicació ligüística suficients que li permetin l’aprenentatge i el seguiment de la formació.