Durada: 35 hores
Lloc: Gentis Barcelona, C/ Salvador Espriu, 85 Local 2 – 08005 Barcelona
Tel.: 93 224 25 96 – Correu: esilva@gentis.org
Dates: inici Octubre 2021 (matins).

Aquest curs pretén fomentar i potenciar actituds i valors emprenedors i
facilitar l’adquisició de coneixements bàsics i estratègies favorables a
l’emprenedoria.

 

  • Nivell acadèmic o de coneixements generals: Els mateixos que el curs ocupacional a què va vinculat