Durada: 710 hores de teoria i 80 hores pràctiques
Lloc: Gentis Girona, Viver Empreses ‘La Maret’ C/ Sant Roc, 2 17190 Salt
Tel.: 972 40 54 55
Dates: Inici 18 de gener. Les pràctiques s’iniciaran un cop finalitzada la part teòrica.
Horari: 9:00h a 15:00h.

Aquest curs pretén realitzar la gestió administrativa de les activitats vinculades a l’administració de recursos humans i de la informació derivada en el marc d’una organització, de acord amb els objectius marcats, les normes internes establertes i la legislació vigent.

 

Aquest certificat de professionalitat requereix el compliment d’una de les següents vies per poder accedir:

  • Títol de Batxillerat o equivalent.
  • Haver superat un certificat de professionalitat del mateix nivell o un certificat de professionalitat de nivel 2 però de la mateixa família profesional.
  • Haver superat la prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior.
  • Haver superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys.

Si no es compleixen cap dels requisits, haurà de superar una prova d’accés en competències clau de nivel 3 establertes.