Durada: 460 hores de teoria i 80 hores pràctiques
Lloc:  Gentis Girona C/Sant Roc, 2 – La Maret, 17190 Salt
Tel.: 972 40 54 55 / Correu: cbarrado@gentis.org
Dates: Novembre de 2019 (matins)

Capacitar a l’alumne en els coneixements i habilitats pròpies del lloc de treball de telefonista-recepcionista d’oficina, tant pel que fa a l’atenció al públic presencial i telefònica com a l’àmbit administratiu amb la incorporació de les noves tecnologies, adaptant els continguts teoricopràctics a les capacitats del col·lectiu i reforçant els hàbits i actituds personals i laborals bàsiques per a la consecució i el manteniment d’un lloc de treball en el mercat laboral.

 

  • Els alumnes del programa no necessiten cap acreditació acadèmica per poder ser participants d’aquest curs.
  • Els requisits contemplats per ser seleccionats, atès que ens referim a persones amb discapacitat, seran el Certificat de minusvalidesa i les condicions de mobilitat necessàries per poder desenvolupar els mòduls proposats en el programa.
  • No es precisen coneixements específics. S’han de considerar preferents les persones amb discapacitat amb possibilitat d’una inserció laboral en el sector.