Durada: 400 hores de teoria i 80 hores pràctiques
Lloc: Gentis Terres de l’Ebre, AV/ de la Pau, 178 43580 Deltebre
Tel.: 977 09 94 25
Dates: des del 5 de març fins el 19 de juliol de 2018.

Aquest curs et prepara per a realitzar  operacions  d’enregistrament  de  dades,  així  com  transcriure,  reproduir  i  arxivar  la informació  i  documentació  requerides  en  les  tasques  administratives  i de  gestió,  d’acord  amb instruccions,  normativa  i  procediments  establerts,  de  forma  coordinada  i  amb  criteris  de  qualitat, productivitat, seguretat i respecte del medi ambient.

 

  • Nivell de Coneixements Generals o Acadèmics Certificat escolar o equivalent
  • Per a la selecció dels alumnes també es tindran en compte aspectes com ara  la  motivació  cap  al  treball  i  el  rendiment  davant  tasques concretes, que hauran de realitzar i/o aprendre.
  • Les  persones  amb  especials  dificultats,  valoren  i  mostren  especial interès per dur a  terme activitats de  tipus administratiu, a causa que,  les  esmentades  activitats  gaudeixen  d’un  alt  reconeixement  en l’àmbit social i empresarial. Això fa que existeixi, cap als alumnes, una  visió  actualitzada  de  major  funcionalitat,  que  l’històricament estigmatitzada, cap a les persones amb retard mental a les quals se’ls atribuïen tasques de menys qualificació professional.