Durada: 430 hores de teoria i 40 hores pràctiques.
Lloc: Gentis Girona C/Sant Roc, 2 – La Maret, 17190 Salt.
Tel.: 972 40 54 55 / Correu: cbarrado@gentis.org.
Dates: inici 11 de juny.
Horari: matins.

Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d’acord amb instruccions o procediments establerts.

No es requereix cap titulació per accedir-hi.