Quins són els reptes que té el territori en l’àmbit educatiu, tant pel que fa als aprenentatges que es donen dins com els que es donen fora de l’escola? Com hi estan donant resposta els centres educatius, ajuntaments, entitats?

 

Darrera d’aquestes grans preguntes s’obria la II Jornada Anual d’Educació 360 a les Terres de l’Ebre, com un espai de trobada de bones pràctiques per acostar i identificar diferents oportunitats educatives en pro al desenvolupament de les persones del territori des d’una perspectiva equitativa i de justícia social.

L’acte pretenia impulsar un espai de reflexió sobre el futur de l’educació a les Terres de l’Ebre, basat amb la diversitat d’agents implicats dins l’Educació 360. Per aquest motiu, es van generar diferents espais de diàleg per debatre sobre la necessitat de l’Educació 360 com a motor de canvi social, dels beneficis i impacte que pot tenir sobre els infants i joves, entre altres.

El plantejament de la jornada respon a l’intent d’abordar algunes dificultats a l’hora de plantejar propostes educatives des de la gènesi del projecte Educació 360. Apropar bones pràctiques i difondre metodologies que permetin generar més connexions és el focus de treball compartit.

Aquesta jornada ha permès impulsar un espai de reflexió basat amb la diversitat d’agents implicats dintre l’educació 360. Ajuntaments, Centres Educatius, Entitats o Ampes i Afes), han participat en diferents espais de diàleg per valorar col·lectivament la necessitat de l’educació 360 com a motor de canvi social.

També ha permès unificar criteris sobre l’educació 360, promocionar noves experiències educatives al territori des d’una posició on tots els agents es sentin implicats i necessaris dintre aquest procés de transformació educativa.

Tant si coneixies l’Educació 360 com si no, aquesta jornada et permetia escoltar, fer una capbussada i compartir coneixements sobre processos educatius a partir de la capil·laritat de la xarxa comunitària que s’està gestant.

La jornada es va iniciar amb la benvinguda de la Fathia Benhammou, directora de l’Aliança Educació 360 i de l’Óscar Pla, coordinador de la Xarxa Territorial d’Educació 360 a les Terres de l’Ebre, amb el que treballem plegats juntament amb la Núria Duñó, coordinadora de l’Aliança Educació 360.

L’activitat central ha estat una mostra d’experiències 360 dinamitzada a través de sis presentacions d’agents educatius de les quatre comarques amb una posada en escena dinàmica perquè les persones participants poguessin accedir, de forma online, a les que fossin del seu interès.

Volem destacar algunes reflexions que van aflorar de la taula rodona encapçalada per quatre agents implicats que representaven un centre educatiu, un ajuntament, una entitat i una associació, per així disposar d’una visió rica i diversa:

“La funció bàsica de l’Ajuntament és connectar. S’ha de mantenir una estructura local estable”. Irene Segarra, del procés comunitari de l’Ajuntament de Tortosa.

“Superar reptes compartint i cooperant és la clau”. Eva Campomar, Bosc escola Tataküa Coop. d’Amposta.

“Obrim portes per a generar aliances al territori”. Alberto Esteban, Cap d’Estudis del Institut Escola Daniel Mangrané de Jesús.

“Millorar en equitat permet combatre la injustícia social i lluitar en benefici de la igualtat d’oportunitats”. Isa Castell, AFA Escola i Institut de La Sénia.

Finalment, a la cloenda, Maite Rieres, membre del Moviment de Renovació Pedagògica i de la Xarxa Territorial va mostrar un mapa en el qual es podien veure localitzacions de totes les persones participants de la jornada, un suport visual per a mostrar el treball en xarxa que es podria aconseguir si tots els agents educatius estiguessin connectats o adherits a l’Educació 360.

Treballant per a la millora d’oportunitats educatives

Superar les 100 persones inscrites a la jornada, més que a l’edició anterior, i haver comptat amb la participació de més de la meitat de les que van participar a la jornada anterior, són aval de l’interès i la preocupació per aquestes qüestions.

La Xarxa som tots i totes. Som nosaltres, com a entitat que en formem part, són els i les participants de la jornada, totes aquelles persones que comparteixen un interès comú, l’educació. Ja ho diu la dita, “si camines sola  aniràs més ràpid, si camines acompanyada aniràs més lluny”. Seguirem lluitant per la millora d’oportunitats educatives per a les persones que atenem i acompanyem.

Sobre l’autoria

Rosa Palmer, tècnica de l’àrea de Serveis Educatius de Gentis a les Terres de l’Ebre

La Rosa gestiona accions educatives comunitàries en pro a les persones joves que atén. Té el cor posat en la millora d’oportunitats pel jovent i els ulls a la formació ocupacional i professional. La podeu trobar a la seu de Gentis a les Terres de l’Ebre i coordinant la Xarxa Territorial d’Educació 360.