L’entitat coordinadora del programa ProInfància d’aquesta edició, Càritas Diocesana de Girona, en la seva nota de premsa, ha recollit la tasca de la xarxa d’entitats de la que Gentis forma part, destacant els següents aspectes:

La pobresa es transmet de pares a fills, afecta les condicions de l’entorn, la salut i l’organització de les famílies i acaba repercutint molt clarament en el procés d’aprenentatge i desenvolupament personal dels infants i adolescents. El programa Caixa Proinfància de l’Obra Social “la Caixa” aborda aquestes situacions a través d’un model d’atenció d’infants de 0 a 18 anys que mobilitza tant les famílies com l’entorn educatiu i social, en espais de trobada en els quals s’ofereixen recursos socials, educatius i terapèutics a cada cas, per prevenir situacions d’exclusió social. Les famílies s’impliquen de manera activa en el programa, participant d’activitats com “La família del mes”, en les que els pares i mares ofereixen els seus coneixements i experiències als infants i adolescents o en les trobades que s’han realitzat a final de curs a Girona, sempre amb l’acompanyament d’educadors socials especialitzats.

En total, durant aquest curs, fins a 132 infants i adolescents de Girona i Salt i les seves famílies han rebut aquest acompanyament intensiu i complementari a l’escola, amb l’objectiu de millorar els seus processos d’aprenentatge i evitar situacions d’exclusió social. Aquest estiu, 30 infants i joves aniran de colònies i campaments, amb les entitats de lleure Sorellona i Fundació Esplai que formen part del el programa Caixa Proinfància.

L’acció del Programa CaixaProinfància es desenvolupa a Girona i a Salt, amb la coordinació de Càritas Diocesana de Girona, i la participació dels ajuntaments, els Serveis Socials i les entitats: La Caseta, Ventijol, Associació d’Iniciatives Socials, Fundació Esplai, Casal dels Infants, Fundació Gentis, Suara Cooperativa, Creu Roja i Sorellona.