La iniciativa Educació 360, educació a temps complert, naix l’any 2018 impulsada per la Fundació Jaume Bofill, el Moviment de Renovació Pedagògica i la Diputació de Barcelona amb la intenció de reduir les desigualtats en les oportunitats educatives. La Fundació Gentis passa a formar-ne part com a soci i promotors el mateix any i comença a impulsar la iniciativa al territori sent membre actiu en la creació de la Xarxa territorial d’Educació 360 a Terres de l’Ebre l’any 2019 i amb la qual col·labora a dia d’avui.

L’aposta de l’entitat per aportar una experiència 360 adaptada a les necessitats del territori és el Projecte Arrela’t que es desenvoluparà al llarg d’aquest any. Un projecte de mentoria per a joves en risc d’exclusió social que formen part del CFA Lo Pont.

Es pretén involucrar en la realització del projecte a diferents agents de la comunitat (administració, entitats culturals, clubs esportius, empreses) per a crear un ecosistema educatiu i aconseguir reduir les desigualtats educatives d’aquests joves i a la vegada crear passarel·les cap a la comunitat per a una millora de la convivència i de la cohesió social.

Posem a la persona al centre del procés educatiu. Connectem aprenentatges des de diferents entorns tenint en compte la individualitat de les persones i la seva capacitat, sense discriminacions i de manera inclusiva, correponsabilitzant altres actors i recursos de la comunitat.

Volem que tothom tingui més i millors oportunitats educatives en tots els temps i espais de la seva vida i connectar l’educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu. Volem que cada infant i jove construeixi el seu propi itinerari vital amb equitat i sense exclusions.

Com s’organitza l’Arrela’t?

Hi ha diferents figures que intervenen en el projecte:

  • La selecció de les persones joves participants es realitza a través dels tutors i tutores del claustre del CFA Lo Pont així com el procés de selecció dels mentors és supervisat per aquests
  • Els tutors i tutores, que són els i les tècniques referents dels i les joves dins  del centre, són també qui realitzaran l’acompanyament als mentors duran tot el procés de mentoria
  • Les persones mentores faciliten el pas a la comunitat de joves mentorats a través de diferents eixos: l’esport, la cultura i la conservació del patrimoni natural.
  • Aquest pas a la comunitat es realitza amb el suport d’entitats locals en les quals les perones joves podran realitzar activitats de caire esportiu o artístic
  • Incentivem la figura dels padrins i padrines del projecte, persones rellevants al territori per la seva trajectòria vital, esportiva o cultural, que donen suport al projecte i fomenten la participació.
  • Es contempla altres tipus de participació en el projecte com facilitant material, fitxes federatives, facilitats per l’ús del transpor públict, etc.  Per a facilitar que les persones joves participants puguin realitzar activitats dins el seu entorn de referència.

Vols participar?

Busquem persones compromeses com tu que puguin oferir part del seu temps llliure en l’acompanyament i suport a persones joves a través de la participació en activitats esportives, artístiques o culturals.

Arrela’t és un projecte de voluntariat social al servei de persones joves entre 16 i 24 anys que estan cursant un itinerari formatiu de noves oportunitats que els permetrà, a través de l’acompanyament de persones voluntàries, practicar algun esport o ensenyament artístic dins de diferents entitats locals i també assistir a esdeveniments culturals dels municipis de les Terres de l’Ebre.

Mobilitzem els recursos de la comunitat per impulsar l’aprenentatge significatiu a través de l’esport, l’art i la cultura i dissenyem itineraris personalitzats amb mirada 360 fent partícips a agents de la comunitat en l’educació de les persones joves.

Sobre l’autoria

Rosa Palmer, tècnica de l’àrea de Serveis Educatius de Gentis a les Terres de l’Ebre

La Rosa gestiona accions educatives comuntàries en pro a les persones joves que aten. Té el cor posat en la millora d’oportunitats pel jovent i els ulls a la formació ocupacional i professional. La podeu trobar a la seu de Gentis a les Terres de l’Ebre.