El passat 19 i 20 de gener vam poder participar en una formació en el marc del projecte ADILE, on vam poder utilitzar i familiaritzar-nos amb aquesta plataforma educativa adreçada a persones amb discapacitat intel·lectual.

Amb el projecte ADILE, finançat per la Unió Europea es pretén promoure l’apoderament i la inclusió social de les persones amb discapacitat intel·lectual  amb l’accessibilitat de les eines de TIC per a l’aprenentatge a distància i així contribuir a l’eliminació de barreres i obstacles socials, a través d’activitats d’aprenentatge dirigides a promoure l’educació cívica en una lògica d’inclusió per a persones amb discapacitat intel·lectual.

Concretament es busca:

  • Definir un itinerari educatiu online per a les persones amb discapacitat intel·lectual, centrat específicament en l’adquisició de coneixements, habilitats i destreses destinades a millorar l’autonomia tant a nivell de la ciutadania activa, els valors democràtics, l’exercici dels drets i la importància d’entendre els mitjans de comunicació.
  • Desenvolupar una plataforma d’aprenentatge accessible, adreçada a les persones amb discapacitat intel·lectual i en lectura fàcil per aconseguir la igualtat d’oportunitats també en la formació a distància
  • Definir un model de formació a distància europeu per a persones amb discapacitat intel·lectual.

Vam participar com a membres de l’EASPD, l’European Association of Service providers for Persons with Disabilities que treballa com a soci d’aquest projecte com altres organitzacions transnacionals:

  • PREDIF, la Plataforma Representativa Estatal de Persones amb Discapacitat Física, una entitat sense ànim de lucre d’àmbit estatal, que representa i promou accions a favor de gairebé 2,5 milions de persones amb discapacitat. i ho fa a través de les seves federacions, com ECOM. Predif va acollir la segona reunió de projectes transnacionals per discutir la implementació del projecte i els propers passos.
  • INSTRUCTION & FORMATION una organització irlandesa que treballa a i des de Dublín per al desenvolupament educatiu de persones de totes les edats, especialment a les àrees d’emprenedoria, esport i desenvolupament personal, joventut i escoles, adquisició d’idiomes, inclusió i diversitat i desenvolupament rural.
  • BASE 3, empresa italiana Base 3 que es dedica a l’assessorament en l’àmbit de la innovació social desenvolupament sostenible, solucions formatives, accés a finançament.
  • CONTROVENTO, empresa social i sòcia de BASE 3, aposta per fomentar la cooperació, la socialitat i les noves oportunitats des de Catàllia, Sicília. Les principals àrees dels serveis gràcies a un equip multidisciplinari, són les següents: Anàlisi de comportament; Acadèmia d’Autonomia i Pràctiques Laborals; Formació i escola i Suport psicològic i suport a les famílies.
  • SEDA, una asociación de Cracòvia, que treballa pel desenolupament de l’educació informal i no formal amb diferents col·lectius amb especial interès amb la formació d’adults.

La següent fase del projecte ADILE se centrarà en l’Acció Pilot: a cada país pilot (Itàlia, Espanya i Polònia) 10 estudiants amb discapacitat intel·lectual i el seu equip educatiu -prèviament formats sobre la plataforma ADILE- provaran i revisaran l’aplicatiu.

Tal com es recull a l’Estratègia per als Drets de les Persones amb Discapacitat 2021-2030, encara hi ha moltes barreres per a les persones amb discapacitat quant a l’accés a l’atenció sanitària, l’educació, l’ocupació, l’oci, així com en la participació a la vida política, que limiten la seva participació a la societat en igualtat de condicions dels altres. La pandèmia de Covid-19 ha amplificat les barreres i les desigualtats (Covid i els drets de les persones amb discapacitat, ONU). Les persones amb discapacitat han patit l’aïllament a causa de les normes de distanciament social, mentre que l’accessibilitat limitada de les eines TIC, l’aprenentatge a distància i l’accés a la informació relacionada amb el COVID-19 han provocat un deteriorament de la seva qualitat de vida. Iniciatives com a aquesta intenten posar un gra de sorra per superar aquestes barreres.